IV международна конференция ГЕОГРАФСКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

...
Академичният състав на катедра "География и методика на обучението по география" към ШУ “Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие в Четвърта международна конференция "Географски науки и образование", която ще се проведе през периода 30 - 31 октомври 2015 г.

Над 20 години катедрата обучава кадри по география за нуждите на българското образование и наука.
 
Този повод е възможност в посочения период да обменим научни идеи и практически опит, свързани с географската наука и образование.
 
Паралелно с това приканваме нашите млади приятели (студенти и ученици) да реализират нови запознанства и да натрупат ценен опит в неформална среда на контакти и творческа работа.
 
 
 
 
Не забравяйте следните важни срокове:
 
за изпращане на заявки и резюмета: 01 юли 2015 г.
 
за заплащане на регистрационна такса и пълния текст на докладите: 15 септември 2015 г.
 
 
За повече информация посетете сайта на конференцията тук.

 

 

 

Коментари (0)