VI международна конференция на Природо-математически факултет, Югозападен университет, Благоевград

...
Конференцията се организира от Природо-математическия факултет към Югозападния университет, съвместно с Българското географско дружество, Съюзът на учените в България – клон Благоевград и Съюза на математиците в България.

Официален език за документи и Power Point презентации – английски език.    
                                                                    
 
Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в сборници от конференцията в пет тома: математика и информатика; компютърни системи и инженеринг; физика и технологии; химия и география; екология и опазване на околната среда.                                                                                                                  
 
С конференцията ще се отбележи и 25-годишен юбилей на Природо-математически факултет, ЮЗУ.  
                                    
 
Такса правоучастие – 100 лв.  
                                                            
 
Конференцията ще се проведе в Университетски център „Бачиново”, който разполага и със стаи за настаняване на участниците (18 лв. нощувката в стая с две легла).  
                                
 
За повече информация:
http://www.fmns.swu.bg/en/index.html                
http://www.swu.bg/university-profile/bachinovo.aspx

 

 

 

Коментари (0)