Национално състезание по география и икономика 2014-2015

...
Националното състезание по география и икономика през учебната 2014/2015 година се организира и провежда на 6 и 7 февруари 2015 година в ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново.

В Националното състезание по география и икономика през учебната 2014/2015 година могат да участват ученици от 11. и 12. клас, които се обучават в:
 
паралелки на СОУ и профилирани гимназии, съгласно учебния план на които
обучението  по география и икономика се осъществява в профилирана подготовка (ПП);
 
паралелки на професионални гимназии, съгласно учебния план на които 
учебно съдържание по география и по икономика е включено в предмети от задължителната професионална подготовка (ЗПП).
 
Всяко училище има право да участва с до трима ученици в 11. и/или 12. клас. Участието е индивидуално. Учениците се придружават от ръководител.
 
 
 
 
Състезанието се състои от два етапа:
 
Първи етап – мултимедиен и писмен тест, включващ 30 мултимедийни и 30 писмени тестови въпроса. Времетраене - 90 минути. 
 
Втори етап - практическа задача на тема: „Суровинно-енергийният проблем“. Представяне на участник - до 10 минути. 
 
Задачите в двата етапа са съобразени с учебните програми по география и икономика (задължителна и профилирана подготовка) в гимназиален етап и се съставят от националната комисия. В състава й са включени преподаватели от висши училища и учители по география и икономика.
 

 

Коментари (0)