Юбилейна научна конференция: 30 г. ГЕОГРАФИЯ

...
Великотърновският университет отбелязва 30-годишен юбилей на географското образование в него. През годините университетът успя да се наложи като един от центровете на академичната география в България.

Програмата на юбилейната конференция ще бъде публикувана на сайта на ВТУ и предоставена на участниците при регистрацията им.
 
Докладите ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде предоставен на участниците при регистрацията им в деня на откриване на конференцията.
 
 
 
Снимка: Уикипедия/PlamenArgov
 

Коментари (0)