Inventing and Reinventing Geography - публична лекция на проф. Стенли Брън

...
Катедра регионална и политическа география при ГГФ на СУ "Св. Климент Охридски" има удоволствието да Ви покани на публична лекция на проф. Стенли Брън от САЩ.

Катедра регионална и политическа география при ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на публична лекция на проф. Стенли Брън от САЩ. 
 
Лекцията ще се проведе на 15 ноември 2017 от 16:00 ч. в Аула на СУ. 
 
Общият надслов е „Inventing and Reinventing Geography“ 
 
Проф. Брън е автор и редактор на значителен брой публикации в сферата на политическата география, социалната география, географията на градското пространство, географията на информацията и комуникациите, география на религията и езиците, географските пространства и иновативната картография. Води научни семинари за технологичните опасности, киберпространство, обществената география, мира и помирението. 
 
Информация за проф. Брън 
 
Информация за събитието във Фейсбук
 
 
 

Коментари (0)