Ден на отворени врати по проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“

...
На 02 ноември 2017 г. ще се проведе Ден на отворени врати по проект EEOBSS, който е насочен към учениците от 5-ти до 12-ти клас. Включва награждаване на ученици в конкурсите за детска рисунка, есе и стихотворение на тема: "Моята среща със Земята от Космоса"

От м. юли 2016 г. секция "Дистанционни изследвания и ГИС", ИКИТ-БАН изпълнява проект Education in Earth Observation for Bulgarian Secondary Schools (EEOBSS) по 1-ва тръжна процедура по програмата PECS на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България. Една от основните цели на Проект EEOBSS е разработване на учебно помагало по наблюдение на Земята за българското средно училище. В рамките на проекта са планирани серия от популяризационни инициативи целящи запознаване на ръководители, учители, ученици, родители и широката общественост с наблюдението на Земята от Космоса.
 
На 02 ноември 2017 г., преди официалното откриване на ежегодната международна научна конференция «Космос, екология, сигурност» 2017, в Мраморната зала на Руския културно-информационен център (РКИЦ) в гр. София ще се проведе Ден на отворени врати по проект EEOBSS. Ще бъдат връчени различни предметни награди и грамоти на ученици от 5-ти до 12-ти клас в Национален конкурс за детска рисунка, есе и стихотворение на тема „Моята среща със Земята от Космоса“. За целта всеки ученик от 5-ти до 12-клас, който желае да участва, трябва да изпрати есе до 3600 знака или стихотворение на имейл: openday@eeobss.space. За учениците, които ще участват с рисунка, формата на картината не трябва да надвишава определените размери, които са публикувани в Условията за участие публикувани на сайта на проекта.

Коментари (0)