Шумен: Конференция Географски науки и образование

...
Академичният състав на катедра "География и методика на обучението по география" към ШУ “Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие в Третата международна конференция "Географски науки и образование", която ще се проведе през периода 12 - 13 септември 2014 г.

Над 20 години катедрата в ШУ обучава кадри по география за нуждите на българското образование и наука. Този приятен юбилей е възможност в посочения период да се обменят научни идеи и практически опит, свързани с географската наука и образование. Паралелно с това организаторите приканват студентите и учениците да се включат в мероприятието и да реализират нови запознанства и да натрупат ценен опит в неформална среда на контакти и творческа работа.
 
Важни срокове:
 
·         за изпращане на заявки и резюмета: 01. 06. 2014 г.
 
·         за заплащане на регистрационна такса и пълния текст на докладите: 31. 08. 2014г.
 
 
За повече информация:
 
http://geo.shu.bg/bg/privedstvie.html
 

Коментари (0)