Очакваме вашите материали за бр. 1 на е-списание „Географ”

14.08.2015
Българският географски портал – Географ БГ от есента на 2015 г. започва издаването на е-списание (онлайн електронно списание) „Географ”. Научете повече!

Е-списание „Географ“

 

Българският географски портал – Географ БГ уведомява своите читатели и приятели на географията, че започва подготвянето на онлайн списание, чийто първи брой ще излезе до края на 2015 г. Е-списание „Географ” е посветено на географията и географското образование. С излизането на първия брой списанието ще получи уникален ISSN (International Standard Serial Number) код от Народната библиотека. Това означава, че всяка авторска публикация в него е със защитен статут на авторско право и има публикационна стойност. Е-списание „Географ” е предназначено за малки и големи, за ученици и студенти, за учители и научни работници, за всеки с любов към най-интересната и атрактивна наука – Географията.

 

В списанието ще намерите публикации в разделите Географска наука, Географско образование, Географски събития и новини, Личности, Занимателна и забавна география и др.

 

 

Мисия

 

Основната идея на е-списание „Географ” е да запознава обективно и систематизирано географската общност с новостите в сферата на географията и географското образование. В съдържанието очаквайте оригинални авторски публикации и разработки от университетски преподаватели, учители, научни работници, студенти, ученици, пътешественици и други приятели на най-древната наука, засягащи актуална и интересна тематика.

 

Е-списание „Географ” е замислено да излиза веднъж годишно (в периода ноември-декември), обобщавайки и анализирайки географските събития, новини и практики през изтеклата година, предоставяйки информация за новостите в образователните практики в страната и чужбина както в сферата на училищното, така и в сферата на университетското образование.

 

Място ще намират новини, посветени на научните открития и изменения в географското пространство в национален и международен план – нови държави, нови градове, смяна на флагове и столици, смяна на граници...

 

 

Кой може да публикува?

 

Всеки, който има авторска идея в духа на описаната по-горе мисия на е-списание „Географ”, може да предостави свой авторски материал (публикация, очерк, учебно приложение и др.). Разработването и оформянето на е-списание „Географ” е на доброволен принцип, вследствие на което на авторите не се полагат парични хонорари.

 

В е-списанието няма да бъдат публикувани анонимни материали или материали, които изразяват и внушават идеи, нарушаващи законодателството на Република България и общоприетите морални норми. Редакционният екип си запазва правото да не публикува определени материали, чиято информативност и достоверност е неясна или грешна.

 

 

Редактори и рецензенти

 

Редакционната колегия на е-списание „Географ” включва представители на академичната и училищната география, на природната и обществената география. Те ще осъществяват редакторска и рецензентска дейност при подготовката на списанието. При необходимост ще се търсят рецензенти извън редакторския колектив. Членове на редколегията са:

 

проф. д-р Румен Пенин, катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен редактор на е-списанието;

 

доц. д-р Мариан Върбанов, ръководител на департамент География, Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН;

 

доц. д-р Георги Бърдаров, ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”;

 

доц. д-р Милен Пенерлиев, катедра География, зам.-декан на Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски"

 

доц. д-р Галин Петров, преподавател в катедра География на Исторически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

 

ас. Димитър Желев, катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, съосновател на Български географски портал – Географ БГ.

 

Евгения Сарафова, експерт по ГИС и дистанционни изследвания, съосновател на Български географски портал – Географ БГ.

 

Радка Цингова, дългогодишен учител по география и организатор на географски мероприятия и извънкласни дейности в гр. Ямбол;

 

Валентина Стоянова, 69 СОУ „Димитър Маринов”, София;

 

Николета Деспова, ОУ „Братя Миладинови”, Бургас.

 

 

 

 

Срокове и условия за публикуване на материали в бр. 1

 

Желаещите да публикуват могат да изпратят своите материали до 31 октомври 2015 г. на адрес: spisanie@geograf.bg.

 

Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно с илюстрациите до 12 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, формат .doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение взема Редакционната колегия.

 

Структура на текста и оформление:

- заглавие на статията, без съкращения;

- по-големите статии да се структурират с подзаглавия;

- сведения за автора (авторите) - име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл, месторабота (в посочената последователност);

- таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под таблицата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста;

- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове във формати TIFF/JPG;

- литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкращения.

 

 

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство:

Аз...........................(три имена) от.........................................(име на институция/населено място) декларирам, че написаното от мен и приложените материали са резултат от авторския ми труд и не са обект на чуждо авторско право и съм съгласен те да бъдат използвани при развитието на образователната дейности на Българския географски портал - Географ БГ (www.geograf.bg)

 

Позволено е използването на графични и други източници със съответното цитиране, които са с публично право на ползване.

 

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен адрес до екипа, подготвящ първия брой на е-списание „Географ”!

 

 

Разпространение

 

Е-списание „Географ” ще бъде публикувано на сайта на Българския географски портал – www.geograf.bg и ще бъде със свободен (безплатен) достъп. Всеки с интерес към географията и географското образование ще има достъп до него.

 

Разпространяването и публикуването на целите текстове от списанието или на части от тях е възможно само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или посочване на линк към оригиналната статия.

 

 

Коментари (15)

Васил
25.08.2016 12:44
Здравейте! Излязъл ли е наяве първия брой на списанието и откъде мога да го сваля?
Р.П.
14.07.2016 18:04
Ще излезе, сигурно е. Въпрос на администрация и време!
Заинтересован
14.07.2016 13:24
Какво стана с това списание? Нищо не се знае...
Заинтересован
14.07.2016 13:24
Какво стана с това списание? Нищо не се знае...
читател
25.05.2016 21:13
Ще излезе ли списанието?
St
19.03.2016 16:38
Поздравления за доктор Димитър Желев! „На най-важните житейски кръстопътища няма никакви пътни знаци.“ Чарли Чаплин
Марина Стоева
19.03.2016 11:10
Митко, поздравления! Пожелавам ти да покориш много върхове - както географски, така и житейски! Продължавай в същия неуморен дух!
Приятели
19.03.2016 08:57
Преди ден ас. Димитър Желев защити дисертацията си и вече е с научна степен доктор. Искрено го поздравяваме и му желаем здраве и висок географски дух, успехи в науката и работата със студентите. Гордеем се с тебе, Митко!
St
25.02.2016 08:46
Кога ще излезе 1 брой на Е - списание "Географ"?
Дали
31.10.2015 13:31
Дали последния коментар тук е бил оставен от проф. Петров :(
Петър Петров
30.09.2015 11:09
Успех в начинанието!
Десислава Славчева
18.08.2015 15:44
Напълно подкрепям идеята ви за географско списание. Такова липсва на колегите. Желая успех!
За повече истинска география
17.08.2015 18:34
Поздравления! Тази идея продължава концепцията на списание География21, което за съжаление внезапно прекрати съществуването си в началото на 2012 година по рещение на МОН. Добре, че сайтът му съществува и могат да се четат и свалят много от статиите и др. материали. Дължим го в голяма степен на колегата карстолог Петър Стефанов (департамен География на НИГГГ), ето адреса на сайта на списанието:http://www.prokarstterra.bas.bg/geo21/
Теодор
17.08.2015 11:16
Поздравления за идеята!
Добрин Ламбрев
15.08.2015 22:28
Чудесна е идеята за подобен съвременен тип географско електронно издание. Няма много места, където да се публикуват географски материали и научни и научно-популярни. Това е възможност за публикации на колегите и наистина приветствам идеята за съществуването на това издание. Успех!