Отлично представяне и награди за студенти-географи от СУ „Св. Климент Охридски” на международен конкурс, посветен на карста

30.09.2015
Организатор е Националният институт по геофизика, геодезия и география - БАН (НИГГГ) и Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. През 2012 г. и 2015 г. конкурсът получава подкрепата на ЮНЕСКО. През 2015 г. в София се проведе третото издание на международния конкурс „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА”. Той e българска инициатива и се провежда от 2005 г.

Целта си организаторите формулират така: „Конкурсът е част от пилотната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и има за цел да мотивира участници от всички възрастови групи, и най-вече младежи – ученици и студенти, да проявят по-сериозен интерес към природния феномен карст и неговото уникално разнообразие.”
 
 
На 23 септември 2015 г., в рамките на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (23-26 септември), всички победители в отделните категории на конкурса бяха официално представени и наградени от международното жури. Церемонията се състоя в Голямата зала на Централното управление на БАН.
 
 
С гордост трябва да съобщим, че и двата екипа от участници, студенти от специалност „География” на СУ „Св. Климент Охридски”, бяха отличени. В категорията „Мултимедийна презентация” Десислава Христова, Звезделина Айдарова и Лидия Семерджиева спечелиха втора награда, а поощрителната отиде при Лилия Матрачийска, Маргарита Стойнева, Божидара Голакова и Ива Луканова.
 
 
Честито на наградените!
 
 
Още в края на 2014 г., при среща и лекция с карстолога Петър Стефанов от НИГГГ, студенти от избираемата дисциплина „Карстови ландшафти в България” бяха информирани за новото издание на международното състезание и получиха каталога с наградените творби от миналите конкурси. Интересът и добрата им работа по време на обучението логично доведе до решението Десислава, Звезделина и Лидия да споделят своите впечатления, знания и умения в областта на карстовите ландшафти в мултимедийната презентация (видео) „Повърхностни карстови форми на релефа по южния склон на рида Камъка”.
 
 
Лидия, Маргарита, Божидара и Ива са студенти-географи със засилен интерес към природата на България и света. По своя инициатива те решиха да посетят и заснемат известни пещерни системи и карстови форми в Предбалкана и да коментират проблема за тяхното опазване. Всичко това те събраха в мултимедийната презентация „Карст в Предбалкана”.
 
 
Те, а и всички, заинтригувани от темата за карста и пещерите, могат да подготвят своите нови материали (рисунки, есета, реферати, фотографии, мултимедийни презентации и мн. др., за повече информация: http://www.prokarstterra.bas.bg/competition/categories.html) за следващото издание на конкурса през 2017 г.
 
 
Повечето от наградените творби на тазгодишния конкурс (без мултимедийните презентации) могат да бъдат разгледани до 11 октомври 2015 г. в изложба, разположена на първия етаж в Националния природонаучен музей. Предстои издаването на официален каталог на всички наградени творби от международния конкурс „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА – 2015 година”.
 
 
Ето и снимки от събитието:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст и снимки: Зорница Чолакова
 

 

Коментари (2)

Румен Пенин
01.10.2015 12:52
Искрено се радвам за успеха ви! Студенти, като вас са гордост за ГГФ !!!
Димитър Желев
30.09.2015 19:07
Поздравления!!! Трудолюбието, старанието и таланта трябва да се оценяват достойно! Браво!