Годишна стипендия за студенти по География и Регионално развитие

19.01.2017
Българското географско дружество и Българският географски портал - Географ БГ, учредяват годишна стипендия за студенти по География и студенти по Регионално развитие. Научете повече!

Мисия
 
Българското географско дружество възстанови своята дейност през 2014 г. с ясната идея и пределна мотивация да обедини географската общност в България в цялото ѝ многообразие и потенциал – научни работници, учители, хора на бизнеса, студенти и ученици, пътешественици и всеки, който се чувства съпричастен с географията като фундаментален клон на човешкото познание. През изминалите месеци БГД чрез усилията на своите членове уверено върви към пълноценното възстановяване на своята дейност в различни аспекти – научен, образователен, професионален, популярен, информационен и т.н. Ангажирането на най-младите членове в дейността на организацията и цялостния географски живот е основен приоритет.
 
 
Учредяването на настоящата стипендия е интегриран акт на усилията на най-значимата географска организация в България, на една от водещите географски компании в страната, и водещия географски уеб сайт в посока подпомагането на научното и професионално израстване и ориентиране на българските студенти. Създаването на стипендията е първа стъпка от цялостна програма за професионалното, образователното и научното подпомагане на най-младите членове на БГД.
 
 
Условия за кандидатстване
 
В конкурса могат да участват всички студенти редовно обучение по География, География и история, География и биология и Регионално развитие (бакалавърска и магистърска степен), обучаващи се в Република България и членуващи в Българското географско дружество.
 
 
 
Селекция
Заявяването на желание за участие в селекцията става чрез подаване по електронен път на следните документи:
- Биография (Европейски формат за CV, файл във формат .pdf)
- Мотивационно писмо (файл във формат .pdf)
- Препоръка от университетски преподавател (сканиран документ)
- Уверение за студент (сканиран документ)
- Квитанция за членски внос на БГД за 2017 г. / уверение за платен членски внос (сканиран документ)
- Разписана проектна идея за младежка дейност/инициатива в рамките на Българското географско дружество (файл във формат .pdf)1
 
1. Проектната идея трябва да съдържа заглавие, описание на дейността, предполагаем бюджет (ако е необходим), срок за организация и изпълнение, очаквани ползи за географската общност.
 
 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване със селекционна комисия в град София, която ще определи получателите на стипендията. Всеки един от допуснатите до събеседване участници ще получи поощрителни награди.
 
 
Срокове и условия на стипендията
 
Документи за участие в селекцията може да подавате на адрес hello@geograf.bg до 15 февруари 2017 г. 
 
 
Стипендията ще бъде в размер, който покрива две семестриални такси за обучението на спечелилите я студенти за учебната 2016-2017 г. В допълнение стипендиантите получават обучение по презентационни умения, писане на научни и научнопопулярни статии и комуникация в науката. Същевременно те ще имат възможността да се запознаят с дейността на различни географски фирми и при желание ще могат да станат стажанти в компаниите в рамките на допълнително уточнени срокове и условия.
 
 
В горепосочения период стипендиантите се задължават да развият своята предложена проектна идея в рамките на дейността на Българското географско дружество за срок от 1 година.
 
 
Организаторите запазват правото си за прекратяване на стипендията в случай, че стипендиантите с действията си не пазят доброто име на географската наука и БГД, злепоставят географската общност в България или нарушат условията за получаване на стипендията. 
 
 
За допълнителна информация пишете на hello@geograf.bg
 
 
 

Коментари (3)

Кати
24.01.2017 20:49
Супер, така трябва да ес стимулират младите!
Детелина Петкова
22.01.2017 09:38
Много добра идея за подобна стипендия. Трябва да се стимулират студентите в този наш славен факултет.
Д. Радев
19.01.2017 17:45
Чудесна инициатива за стипендия на студенти. Младите географи трябва да използват всички възможности за обучение. Успех на кандидатите!