Създава се клуб на възпитаниците на ГГФ (Алумни клуб)

21.01.2016
Ръководството на факултета започва кампания за създаване на Алумни клуб. Научете повече от официалната покана, публикувана по-долу.

УВАЖАЕМИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГГФ!
 
Ръководството на факултета започва кампания за създаване на клуб на възпитаниците на факултета (Алумни клуб).
Целта на създаването му е да се проследи реализацията на кадрите, които факултетът подготвя на пазара на труда. От друга страна Алумни клубът подпомага дейността на Факултета посредством изготвянето на предложения и идеи по актуални и важни за студентите на факултета въпроси; експертен опит и стратегии за развитие на факултета; възможности за реализация на партньорства, съвместни проекти, инициативи и др.
 
Алумни клубът ще реализира своята съвещателна и консултативна дейност в полза и в подкрепа на развитието на факултета за споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати и ще изработва работни предложения за евентуална бъдеща реализация.
 
За да станете член на клуба е необходимо да попълните анкетната карта, която може да намерите тук и да я изпратите на адрес: alumni_reg@gea.uni-sofia.bg.
 
 

Коментари (0)