Държавен зрелостен изпит по География и икономика

03.06.2015
Това е матурата по География и икономика за 2015 г.

Вариант I, публикуван на страницата на вестник "24 часа".
 
 

Коментари (5)

Иван Дреновски
04.06.2015 21:56
За съжаление постоянно присъстващ проблем при съставянето, редактирането и одобряването на част от въпросите от матурата по география, е този за тяхната научна достоверност. Вторият въпрос на тазгодишната (2015г.) матура е свързан със схема на нещо като циклон и гласи: „Какво показва изображението?“. На син фон са очертани три изобари, няколко сини и една червена стрелка за обозначение посоката на движението на въздушните потоци (обратна на часовниковата стрелка) в студения и топлия сектор към центъра на циклоналния вихър и линиите на топлия и студения фронт.
Иван Дреновски
04.06.2015 21:55
Защо все пак това не е схемата на циклон (на умерените ширини в северното полукълбо), какъвто очевидно е замисълът на съставителите, съдейки по предложените възможности за отговор? Първо, защото линиите на студения и топлия фронт се раздалечават като разтварящо се ветрило от центъра към периферията на циклона.
Иван Дреновски
04.06.2015 21:55
В действителност студеният въздух се движи по-бързо, докато напредването на топлия се забавя, включително и в периферията на циклона и това води до постепенно „затваряне“ на топлия сектор при земната повърхност и преместване на фронтовете във височина – оклюдиране на циклона. Така както е представено на схемата излиза, че в периферните части на циклона топлият фронт напредва по-бързо от студения и че топлият сектор се разширява.
Иван Дреновски
04.06.2015 21:53
Второ, много по-важно, няма такива циклони, чиито три затворени изобари да имат стойности от 1050 в периферията, през 1000 и 950 hPa, с очевидно още по-ниско атмосферно налягане в центъра (вероятно малко над 900 hPa). Хоризонтален барометричен градиент от няколко десетки hPa на 100 km се среща изключително рядко близо до центъра на особено мощни тропически циклони (тайфуни), като нормалните му стойности за циклоните на умерените ширини са от порядъка на 4-5, в редки случаи до 10 hPa на 100 km, което поражда много силни ветрове.
Иван Дреновски
04.06.2015 21:53
На метеорологичните карти, широко достъпни в интернет, стъпката през която се изобразяват затворените изобари на циклоните и антициклоните неслучайно традиционно е 5, а не 50 hPa. Ако трябваше да бъде посочен верен отговор, съответстващ на изображението, то той би трябвало да бъде формулиран като: „футуристичен супер циклон, предизвикващ ураганни ветрове, заимстван от холивудски филм с катастрофична климатична фабула и недостатъчен бюджет за привличане на научни консултанти“.