Участниците в националния кръг на олимпиадата по География за 2016 г. са ясни

07.03.2016
Споделяме протокола с допуснатите ученици за националния кръг на олимпиадата по География за 2016 г.

Протоколът с класираните може да намерите тук.

 
 
 
Националният кръг ще се проведе на 23-24 април във Варна. 
 
 

Коментари (12)

ПотЪрпевш
16.03.2016 16:46
Да , възможни са изключения за промяна нарегламента , но не и докато Христина Маркова стой начело на географията в МОН ! Оставете скромните и познания по география , но тя няма никаква амбиция за развитие на учебният предмет ! Има неща , които трябва да се променят , не може деца с по 180 т. да не се класират за сметка на такива със 140т. От друга страна е възможно при вземането на първите 30 резултата , Националната олимпиада да се превърне в състезание между НПМГ и още 5-6 училища ! Има неща , които трябва да се изпипат , а Маркова няма достатъчно капацитет да го направи . Необходима е промяна ..както в нейния пост , така и в регламента , който е най-несправедливия !
Възможни са и изключения - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ = НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА XLVII ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ − 2016 г.
15.03.2016 18:19
Във връзка с установена неравнопоставеност между допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ученици от втора и трета състезателна група, допуска ДОПЪЛНИТЕЛНО до участие в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда при спазване на регламента на олимпиадата и заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на министъра на образованието, следните ученици от ТРЕТА състезателна група:
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
13.03.2016 18:57
Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
Това е дискриминация!
13.03.2016 18:50
Регламентът на олимиадата по география се основава на пинципа на дискриминация и това е противозаконно! Дискриминация има защото е налице официално разделяне на участниците в отделни групи въз основа на тяхното местожителство, при което им се отнема правото на участие в следващия кръг на олимпиадата като победители с по-голям брой точки и им се отнемат възможностите да продължат към международната олимпиада. Принципът на всяко сътезание е да победят най- добрите. Тази олимпиада с такъв регламент няма качествата на състезание!
Християна Караиванова
12.03.2016 17:23
Някой има ли емейлът на председателят на комисията на олимпиадата по география? Ако да, нека ми пише на емейл: hristiqna_karaivanova@abv.bg или тука да го каже.Искам също и да попитам защо не публикуват областните кръгове? Каква е тази потайност?
Колега
11.03.2016 21:15
Дами и господа, наивно е да мислим, че някой в министерството и организационния комитет на олимпиадата ще реагира. Знаем кои хора са там и неведнъж сме ги критикували. Нещата с олимпиадата не вървят добре от преди няколко години след смяната на предишния организационен комитет. Те някак успяваха да тушират, както го наричате безумието в министерството в лицето на г-жа Маркова, която има пост, но няма идеи как да развива и решава проблемите в географското образование. Мисля, че тя е в основата ан секретността и в глупавия регламент, който коментирате. Моите уважения към г-н Сарафов, но той е далече от училищната география, както и част от другите членове на комисията, която бе през последните години.Едва ли ще се промени нещо за тази година, аз също съм потърпевш от този регламент.
учител
11.03.2016 19:07
Предлагам класирането да бъде по класове - 7 клас (20 участници), 8 клас (20 участници), 9 клас (20 участници) и 10-12 клас (40 участници). Трудността на тестовете в 8-ми и 9-ти клас е често несъпоставима.
Пламен Иванов
11.03.2016 14:17
Продължение: Моето предложение е да се изпрати възражение до МОН за безумния регламент, за да се отстрани тази несправедливост. За да си получи всеки заслуженото, включително сгафилите чиновници, списали регламента. Защото, ПОВТАРЯМ, няма друга олимпиада в България с такъв несправедлив регламент. И нека от МОН не излизат с номера, че регламентът е публикуван още през есента на миналата година и на който не му харесва, да не участва на олимпиадата. Това няма нищо общо със справедливостта. Защото ако през следващата година тази глупост се премахне, аз ще настоявам и положа максимум усилия автора на безумието да си замине от топлото местенце. Който споделя мнението ми и желае да подкрепи инициативата, нека пише тук или на мейла ми: ivanov@esalog-bg.com. С уважение към всички участници във всички олимпиади
Пламен Иванов
11.03.2016 14:16
Продължение: Как да обясня на сина ми в групата за 9-ти клас, че има 182 точки, а няма да отиде на национален кръг, защото е от София, а не от другаде. Не подценявам въобще участниците от страната, браво на момчето от Троян, което има брилянтен резултат, а и на всички останали с високи резултати. И тук въобще не става дума за това откъде са, а как са се представили. И как при тази "широка" представителност ще се прави подбор за състезания след национален кръг?!? Ще посмее ли някой да твърди, че подборът ще бъде от най-добре представилите се ученици в България?!? Нима международните състезания се организират с подобен регламент. Нима там раздават награди на географски принцип - 1-во място за Европа, 2-ро - за Азия, 3-то - за Африка?!?
Пламен Иванов
11.03.2016 14:15
Обръщам се към всички заинтересовани и/ или потърпевши от регламента на Олимпиадата по география в частта за начина на класиране от областен за национален кръг. Споделям категорично мнението на "Защо?" по-долу за безумието хора с по 140 - 150 точки да изместват резултати от по 170 - 180 точки. Това все пак не е Национална вечеринка или конгрес на любителите на географията в България, за да се търси представителност от цялата страна, а най-обикновено състезание, в което няколко хиляди деца премерват своите знания и способности. Направихме си труда да прегледаме регламентите на всички останали олимпиади по природни науки, а и не само, за да установим, че друго подобно безумие НЯМА. НЯМА ТАКАВА ОЛИМПИАДА!!!
Защо?
10.03.2016 10:18
Какво мислите за регламента на олимпиадата? Защо на национален кръг отиват най-добрите от всяка област, а не най-добрите от цялата страна? Защо се класират хора с по около 145 точки ,а такива с 175 -не .Ако ,хипотетично, в една област на първо място е ученик с резултат 200 точки, на второ с 199, а на национален кръг се класират ученици от други области с по 140 точки справедливо ли ще е? Защо границата ,,шава" всяка година?. Защо квотата на София е 3 , а области като Пловдив, Варна, Бургас квотата е 1, толкова колкото на области с 5,6 пъти по-малко население? Защо в другите олимпиади не е така? Разбира се мисълта ми не е,че от малките области няма добри географи. Защо просто не дръпнем летвата на първите 31 без да гледаме кой от коя област е?
емилия
07.03.2016 19:00
няма нищо качено