ПОКАНА: Международна конференция за горите и климатичните промени - 7 май 2015 г.

06.05.2015
Имаме удоволствието да ви поканим на Международната конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето", която се открива на 7 май, четвъртък, от 9.00 ч. в парк-хотел „Москва" в София.

На събитието са поканени Министърът на земеделието и храните Десислава Танева и Министърът на образованието и науката проф. дпн Тодор Танев, които ще направят приветствие към гостите заедно с проф. Веселин Брезин – Ректор на Лесотехническия университет в София.

 

Поводът за организирането на големия международен форум е отбелязването на 90 години висше лесотехническо образование в България. Събитието се организира от Лесотехническия университет и Факултета му по горско стопанство.

Основната тема на Конференцията е влиянието на климатичните промени върху горите и горското стопанство. Сред ключовите лектори ще бъдат:

 

Събитието продължава два дни – на 7 и 8 май. Вижте повече за програмата и темите на конференцията на http://conf2015.forestry-ideas.info/

 

Имаме удоволствието също да ви поканим на тържествения концерт в зала „България", който ще се проведе на 7 май от 18 до 20 ч. Моля, покажете журналистическите си карти за достъп.

 

За допълнителна информация, въпроси или при желание за организиране на интервюта, моля свържете се с Милена Виденова от Организационния комитет на 0884 276 422. БДЗП е партньор на ЛТУ в рамките на проекта LIFE+ „Горите на орела", изпълняван съвместно с Изпълнителната агенция по горите. 

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците

 

 

Коментари (0)