Сертификат за качество на картографски продукт

11.10.2017
Българската картографска асоциация ще издава сертификат за качество на картографски продукт.

Поради навлизането на пазара на много картографски продукти, разработени без необходимите качества, често неточни и дори грешни, Българската картографска асоциация приема на свое събрание и Управителния съвет одобрява правила и цени, по които ще се издава Сертификат за качество на картографски продукт, издаван от Българска картографска асоциация (БКА).
 
Повече информация може да намерите тук.
 
За издавания сертификат ще бъдат информирани институциите, които имат отношение към изработване и издаване на карти.
 
Издателите на карти могат да изпратят снимки и информация за картите, издадени през 2017 г., за да се попълни частта „Издадени карти”:
 

Коментари (0)