Участвай във финалния етап от изготвянето на Атласа на гнездящите птици в Европа

10.09.2017
Започва финалният етап от изготвянето на второто издание на Атласа на гнездящите птици в Европа. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразие на Стария континент и обхваща повече от 600 вида птици в над 50 държави.

Атласът ще представи карти на разпространението на базата на данни, събрани в периода 2013-2017 г., като целта е всяка държава да предостави максимално пълна информация за видовете гнездящи птици във всеки 50x50 km квадрат на територията й. 
 
Снимка: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu
 
За допълване на видовите списъци за  квадратите в България имаме нужда и от вашата помощ! На територията на страната попадат 63 квадрата с размер 50x50 km. Приложената карта показва броя видове по квадрати, установени до към месец май 2017 г. Можете да намерите номера на всеки квадрат на картата и да разгледате изготвения предварителен списък на видовете, установени в него. Всеки файл съдържа карта на квадрата, списък с видовете птици, които са установени до момента в рамките на изследвания период, както и списък на приоритетни за търсене видове. Приоритетни за търсене са видове, които има вероятност да се срещат в квадрата, но за които нямаме по-нови данни. Ако имате наблюдение по време на размножителния сезон в периода 2013-2017г. на някои от търсените видове, или друг вид, който не е включен сред установените видове, можете да предоставите информацията за целите на Атласа чрез SmartBirdsPro (за предпочитане) или като попълните форма.
 
Всички предоставени данни ще бъдат използвани от БДЗП единствено за целите на Европейския атлас на гнездящите видове птици!
 
Предварително Ви благодарим за предоставената информация!
 
За допълнителна информация и помощ при попълване на електронната форма:
 
Волен Аркумарев, volen.arkumarev@bspb.org
Стойчо Стойчев, stoycho.stoychev@bspb.org
 
Източник: БДЗП
 
 

Коментари (0)