Oсвобождаване на планински кеклик във Врачанския Балкан

22.11.2016
През ноември месец 2016 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха освободени 48 птици от вида планински кеклик. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид. Използваната методология е чрез „полусвободно отглеждане”.

Птиците предвидени за освобождаване ще бъдат опръстенени, а на 20 от тях ще бъдат поставени специални предаватели. Проследяването на освободените птици ще даде информация за адаптивността на отгледаните по този метод индивиди сред природата.
 
 
Дейностите по възстановяването на популацията на Планинският кеклик на територията на Природен парк „Врачански Балкан” се осъществява от Дирекцията на парка със съдействието на доц. Христо Михайлов и преподаватели от катедра „Ловно стопанство” в Лесотехнически университет – София.
 
 
Планинският кеклик е ендемичен за Балканския полуостров вид. В България видът обитава силно пресечени скалисти терени в планините и предпланините, обрасли с храстова и тревна растителност. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на популацията на вида, както и промени в местообитанията.
 
 
 

Коментари (0)

България
Ще изригне ли някога Витоша?

Ще изригне ли някога Витоша?

Не са много хората в България, които познават добре миналото на Витоша. Повечето софиянци също изпитват трудност с въпроса как точно се е образувала планината до града им. Често можем да чуем от хората, че някога, не много отдавна, на билото на Витоша се е намирал кратерът на голям действащ вулкан. От него към небето се издигали черни езици дим, а по склоновете на планината са се стичали потоци лава. По-късно вулканът се затворил и неговата дейност постепенно позатихнала. Така било само на повърхността. Но вътре, в недрата на планината, нажежената магма продължавала да клокочи. Тя клокочи и днес. Събира сили, за да изригне отново с невиждана мощ. Това може да се случи утре или след двадесет, петдесет години. Но неизбежно един ден огнените езици щели отново да се издигнат и нажежената лава щяла пак да потече надолу и да залее столичния град София.