Шабленската тузла - красиво кътче в Приморска Добруджа

30.09.2015
Шабленската тузла се намира на няколко километра източно от Шабла. Езерото е изцяло отделено от морето с широка близо 80 m пясъчна коса. То е лагуна и средната му дълбочина е 0,6 m, средната му соленост е около 40‰.

 
 
 
Периферията на Шабленската тузла е обрасла с тръстика, останалата част е покрита със соленолюбиви водорасли. Произходът и екологичната характеристика на Тузлата показват, че това малко езеро е уникална крайбрежна екосистема с изключително богат растителен и животински свят. Тук се срещат редица редки и застрашени растения, включени в Червената книга на България. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През лятото почти пресъхва. Дъното на езерото е покрито с лечебна кал (сероводородна тиня) със запаси повече от 200 000 t, която се използва за калолечение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коментари (0)