Подготовка за матура по География и икономика

11.05.2015
Автори:Румен Пенин, Георги Бърдаров, Искра Николова и Валентина Стоянова

Помагалото Тестови задачи по география и икономика за 7. клас е предназначено да подпомогне учениците при подготовката им за успешно полагане на изпита за външно оценяване по география и икономика в края на 7. клас. То включва 12 теста със задачи с избираем и със свободен отговор, структурирани в съответствие с новия формат за изпитния тест на МОН. Всеки тест съдържа 16 задачи, които изцяло покриват учебното съдържание. Задачите са с разнообразно съдържание, свързани с проверка на знанията за географски обекти, за местоположението на обекти в пространството и на географската карта; задачи, свързани с изясняване на основни географски закономерности, природни ресурси на Земята, особености на населението, селищата и стопанството и др. В края са поместени ключ с верните отговори на всички задачи и система за оценяването им. Това го прави подходящо за самоподготовка и самооценка на седмокласниците.
 

Помагалото Готови за матура по география и икономика съдържа разработки и информация по темите от учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика. Предназначено е да подпомогне теоретично самостоятелната подготовка на зрелостниците за полагане на писмения зрелостен изпит. То е ценен справочник както в процеса на обучение, така и в периода на окончателно систематизиране на знанията и уменията за решаване на задачи от различен вид и с различна трудност.
Помагалото включва:

·         систематизирани теоретични разработки на темите от изпитната програма в два раздела – „География на света“ и „География на България“;

·         рационално синтезиране на учебното съдържание в таблици, схеми и модели;

·         утвърдени алгоритми за възприемане и структуриране на учебната информация.

 

Помагалото Тестови задачи за ДЗИ по география и икономика ще подпомогне: учениците от 12. клас в подготовката им за държавния зрелостен изпит по география и икономика; кандидат-студентите в самостоятелната им работа преди кандидатстудентските изпити; всички гимназисти при текущата им подготовка по география и икономика.

То предлага:

·         12 примерни теста, разработени и структурирани на основата на учебно-изпитната програма на МОН;

·         отговори на всички задачи от предложените тестове;

·         нормативната уредба и цялостната процедура за провеждане на държавни зрелостни изпити.

 

 

Други издания на Булвест 2000:

 

География на континентите

 

Академични географски издания
 
Учебен комплект по География и икономика за 10. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 9. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 8. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 7. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 6. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 5. клас
 
Учебни комплекти по Човекът и обществото за 3. и 4. клас
 
 

Коментари (0)