Академични географски издания

11.05.2015
Автори: Румен Пенин и колектив

Монографията „Ландшафтна география на България“ е предназначена за специалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология. Тя е полезна и за студентите, изучаващи ландшафтни и екологични проблеми в техническите висши учебни заведения.

 

Книгата „Природна география на България“ е адресиран към студенти от специалностите география, туризъм, география и биология, география и история, регионално развитие и политика, чието изучаване изисква добро познаване на природната география на България, нейните ресурси, екологичните проблеми и опазването на околната среда у нас.

 

Многоезичният терминологичен речник по физическа география  е единствен по рода си на нашия книжен пазар. Той включва около 2500 от най-разпространените и употребявани термини на български, руски, английски, френски и немски език и ще бъде много полезен за всички интересуващи се при използването на чуждестранна литература с географско съдържание.

 

Терминологичният речник по физическа география и ландшафтна екология съдържа 4100 термина, като към много от тях са дадени примери от света и от България. Той може да бъде в помощ на ученици, студенти, преподаватели и специалисти, както и на всички, които желаят да разширят знанията си в областта на географията.

 

Книгата „Physical Geography of Bulgaria отразява работата на много български учени от различни поколения и е обобщена част от достиженията на физическата география при изучаването на българската природа. Тя е подходяща както за специалисти, така и за широк кръг читатели.

 

 

 

Други издания на Булвест 2000:

 

Подготовка за матура по География и икономика

 

География на континентите

Учебен комплект по География и икономика за 10. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 9. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 8. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 7. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 6. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 5. клас
 
Учебни комплекти по Човекът и обществото за 3. и 4. клас

 

Коментари (1)

Марина Стоева
18.05.2015 16:57
Много полезни издания. Събрала съм всички без тази на английски език. Проф. Пенин е ненадминат!