Учебен комплект по География и икономика за 10. клас

11.05.2015
Автори: Румен Пенин и колектив

Учебният комплект за задължителна и профилирана подготовка представлява системен курс по география на България. В логическа последователност са разгледани проблемите на природната и социално-икономическата география на страната, надграждат се знания за географските процеси и явления на регионално ниво.

 

 

Други издания на Булвест 2000:

 

Подготовка за матура по География и икономика

 

География на континентите

 

Академични географски издания
 
Учебен комплект по География и икономика за 9. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 8. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 7. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 6. клас
 
Учебен комплект по География и икономика за 5. клас
 
Учебни комплекти по Човекът и обществото за 3. и 4. клас

 

Коментари (0)