Планините отблизо - наръчник на планинския водач и добрия планинар

14.02.2017
Представяме ви четвъртото издание на „Планините отблизо“ - едно наистина значимо издание за цялата планинарска и ориентирана към планинския водач общност. Авторският екип е в състав: Върбан Тодоров, Кирил Георгиев, д-р Красен Анастасов Демирев, Любомир Попйорданов, Момчил Дамянов, Момчил Панайотов, Лора Димитрова, Любена Господинова, Стоимен Билярски и Радостина Йотова.

Уважаеми приятели,
 
Зимите стават все по-непредвидими, границите – все по-условни. В търсене на работа или на автентични дестинации, световното племе на номадите расте с милиони всеки ден и въпреки диктата на медиите и новините за тероризъм, наводнения, земетресения и вулканични изригвания, то ражда все нови идеи как да се пътeшества с уважение към природата и към местните общности.
 
Световните туристически трендове днес се определят от две поколения, с прелюбопитни наименования, дадени им от маркетолозите. От едната страна са „бейби бумърите“ в страните от т. нар. свободен свят – родените след края на Втората Световна война и преди май 1968 г., които са в основата на 80 % от потреблението и от спестяванията и дори от глобалния оборот в туризма. От другата страна е поколението Y – родените след 1980 г., което не признава граници за своето щастие, споделя охотно личното си пространство, задоволява се с виртуалното и живее с готова за отпътуване раница. А поколението Z е само на крачка от първите си самостоятелни опити за опознае света. Е, когато говорим за туризъм няма да пропуснем и онези 300 млн. души, с които само за години порасна племето на туристите, в резултат на бурния растеж на икономиките на Китай, Индия, Бразилия и Корея. Тяхното навлизане в туристическата индустрия ще промени из основи структурата на продукта, ще увеличи застрашително натиска върху особено чувствителни места на земното кълбо, и вече поставя  под въпрос поемните способности на емблематичните обекти на световното наследство.  
 
Серията от терористични атаки и активизирането на огнища на конфликти на етническа  или верска основа постави света на пътуванията на кръстопът. В края на 2015 г. в Париж беше  постигнато историческо споразумение за климата, но неговото прилагане ще зависи от добрата воля на правителствата на 171 страни. Ускореното топене на снежните шапки на полюсите и ледниците и загубата на биоразнообразие в планетарен мащаб е факт. Животът на планетата Земя се променя пред очите ни. 
 
 
 
 
Променя се и България. В това 4-то издание авторският екип отчита създадената за първи път правна рамка на професията „планински водач“, чрез текстовете в Закон за туризма и публикуваната през 2016 г. Наредба № 3. Цялата уводна част е основно преработена (същина на професията, предистория и място, което планинският  водач има в продукта на приключенския туризъм). Бурното развитие на техническите средства за ориентация, за комуникация, но и на самата екипировка доведоха до основна преработка на тази част от наръчника. В светлината на решенията, които един водач трябва да бъде способен да вземе при възникване на сложни ситуации, и на екипировката с която задължително трябва да разполага беше преработена частта бивакуване и къмпингуване. На основа на добри практики и приетата през 2016 г. наредба регулираща професията на екскурзоводите е преработена и главата свързана с екскурзоводството, като много от стратегиите тук са съотносими и към работата на планинските водачи. Съвсем нов е и текстът посветен на организацията на планинските преходи и на мястото на планинския водач в създаването на една програма, както и на изборите, които това налага. Понякога е въпрос на сигурност да изкачваш един връх и да бивакуваш с най-леката екипировка или да направиш програма, която бавно, но сигурно те приближава до неговото изкачване.
 
В годината на Шекспир „Да бъдеш или да не бъдеш?“ е повече от въпрос, а професията на планинския водач си остава територия за хора с призвание.  
 
Любомир Попйорданов
 

Коментари (1)

Ники Илиев
02.03.2017 13:11
Изключително полезна книга за всички, които имат отношение към планините, към планинския туризъм и радостта да контактуваш с природата.