Постигането на образователния минимум и новите учебни програми по география в прогимназиалния етап на българското училище

25.10.2016
Споделяме статията на доц. д-р Иван Дреновски, преподавател в ЮЗУ – „Постигането на образователния минимум и новите учебни програми по география в прогимназиалния етап на българското училище“, излязла от печат в тематичното методическо списание на национално издателство АзБуки - „Химия: Природните науки в образованието“, 25, кн.5, 2016 г.

Дреновски, Ив. (2016) Постигането на образователния минимум и новите учебни програми по география в прогимназиалния етап на българското училище

Коментари (2)

Иван Дреновски
29.10.2016 10:15
"Когато разумът спи се раждат чудовища", а придворните пудели скимтят и радостно въртят опашка. Ражда се невежество, а както прокламира Големият Брат "Невежеството е сила". Анонимен колега, по повод на безумното компресиране на учебния материал по география в прогимназиалния курс от АПГР беше организиран национален протест на 23.01.2016г. и внесена подписка до МОН, подкрепена от над 4300 граждани. Така действа гражданското общество, другото е налягане на парцалите и превиване на гръб.
СГ
26.10.2016 11:59
" Кучето си лае, а кервана си върви"