Учебна тетрадка по География и икономика за 5. клас

07.09.2016
Автори: Румен Пенин, Валентина Стоянова

Учебната тетрадка е създадена, като неразделна част от новия учебен комплект по География и икономика за 5. клас на издателство „Булвест 2000” с цел да подпомогне усвояването и задълбочаването на знанията за най-древната и удивителна наука – Географията. В нея е предложена система от задачи  към всеки урок от учебника. 
 
 
 
 
С помощта на тетрадката след всеки урок ученикът ще може да отговори на различни по трудност въпроси, да реши разнообразни занимателни задачи и тестове, да създаде и играе интересни географски игри, да провери и оцени знанията си.
 
 
В тетрадката са разработени задачи за:
възпроизвеждане на знания, усвоени по учебния материал във всеки учебен час;
изучаване и сравняване на географски обекти и явления, за откриване и познаване на пространственото им разположение и характеристики;
разчитане и използване на географска информация;
съставяне на различни географски текстове;
прилагане на умения за обобщаване, за проявяване на находчивост, за творческо мислене;
извършване на проучвателна дейности и др.
 
 
Предложена е и система от задачи за проверка и самооценяване на равнището на овладяване на знанията и уменията. 
 
 
 
 
Тетрадката е ценен помощник както на ученика в неговата работа в клас и вкъщи, така и на учителя при практическото реализиране на новото учебно съдържание и оценката на постиженията на ученика.
 
 
Формат: 60/90/8, страници 64
 
 
 

Коментари (3)

Kyamil
14.02.2018 20:03
Коментарът беше изтрит.
Kyamil
14.02.2018 20:03
Коментарът беше изтрит.
Kyamil
14.02.2018 20:03
Коментарът беше изтрит.