Проверка на езерото Вая след разлива на нефтопродукти

25.06.2015
След откритата мъртва нощна чапла и множество ларви и възрастни екземпляри на риби и земноводни в резултат на петролния разлив в близост до защитена местност „Вая“, днес по инициатива на РИОСВ Бургас бе проведена съвместна проверка, в която участваха експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Лукойл АД и ИАРА Бургас.

С лодка бе обходен участък от акваторията на езерото Вая – от кея на кв. Долно Езерово до вливането на река Айтоска.  Не бяха констатирани мъртви животни и видими разливи от нефтопродукти.
 
 
Направен бе оглед на мястото на аварията, където са констатирани множество измрели риби, земноводни и безгръбначни и където продължават възстановителните и превантивни мерки от страна на Лукойл АД. От това място чрез три канала под пътя има вливане на замърсена с бензин вода, която навлиза към защитената местност и се наблюдава ясно видим филм и умряла риба.
 
 
Възможно е вече да са навлезли значителни  количества замърсени води към защитената местност, което ще се отрази на видовете, обитаващи езерото, и техните местообитания. Какви са точните количества обаче и каква е степента на въздействие ще може да бъде установено едва след допълнителни анализи. БФБ и БДЗП ще поискат официалните данни от изследванията на Регионална лаборатория и ще продължат да следят състоянието на езерото Вая и в следващите дни.
 
 
Източник: БДЗП

 

Коментари (1)

Leno
28.06.2015 23:40
Истината е, че често стават такива неща в това езеро.Нашите еколози общо взето бият камбаната в Бургас, но ефект голям няма. Трябва да има по-строг контрол.