Наблюдаваха нов вид птица за територията на Врачански Балкан

Sylvia cantillans
15.05.2016
На 8.05.2016 г. на територията на Природен „Врачански Балкан” е наблюдаван един мъжки екземпляр от вида Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans).

Птицата е демонстрирала брачно поведение - активно пеене и носене на строителен материал за гнездо. Установяването на този вид е първо за района на парка и Северозападна България.  Червеногушото коприварче в България се размножава в крайните южни райони на страната - поречието на р. Струма, р. Места, Източни Родопи и др. Птицата е типичен южен (средиземноморски) вид, разпространен в района на южна Европа и Северна Африка. Появата на този вид в Природен парк „Врачански Балкан” вероятно се дължи основно на наблюдаващото се затопляне на климата през последните години.
 
 

Коментари (0)